Tapiserie


Geometria și culoarea domină operele Viorelei Mihăescu și ale lui Vintilă Mihăescu; ei preiau din desen și din pictură expresivitatea liniei și a culorilor desfășurate în spațiu și transferă aceste mijloace în tapiserie. Ansamblul imaginilor sugerează, în special datorită procedeelor tehnice, geneza unei istorii a naturii: cochilii imense, cefalopode de mult dispărute, flori pi păsări ciudate ne dezvaluie un tinut unde culoarea are rezonanțe melodioase. Planurile se multiplică, culorile – saturate sau transparente – au străluciri de cristal. Dinamismul și elanul liniilor curbe și bogăția paletei cromatice evocă impresii puternice și un miraj asemănător unui inceput de lume.
Mariana Tomozei Cocoș (critic de artă, Muzeul de Artă Vizuală Galați) Expoziție de tapiserie / 08 mai 2008

Un lucru mai rar întâlnit, Viorela şi Vintilă Mihăescu lucrează împreună majoritatea tapiseriilor în cea mai dificilă tehnică haute-lisse, atât pe teme laice, cât şi religioase. Ele „transferă“ într-un alt registru expresiv„ subiecte“ preluate din pictura şi grafica fiecăruia dintre ei.
Atelier de artist
Florin Rogneanu
 
Scrisul Românesc Nr 6 (106) ♦ iunie 2012 – pag 32